Sibelga Rapport Annuel 2019 Edito

Edito

Onze energie voor een duurzame samenleving

Alvorens we terugblikken op 2019, moeten we toch eerst even stilstaan bij de Covid-19-crisis. Sibelga zette zich ten volle in om op een proactieve manier de distributie van elektriciteit en aardgas te waarborgen en tevens te waken over de veiligheid en de gezondheid van iedereen. Zo kon iedere Brusselaar verder toegang krijgen tot een goed dat meer dan ooit essentieel is: ENERGIE!

Sibelga Rapport Annuel 2019 Edito

In 2019 werden de bestuursorganen van Sibelga nagenoeg volledig vernieuwd tot nu zo goed als paritaire bestuursorganen. Hun eerste uitdaging was de goedkeuring van de tarieven door de regulator BRUGEL. Voor Sibelga en haar gemeentelijke aandeelhouders is de stabiliteit tot in 2024 gegarandeerd, zonder prijsstijging voor de Brusselse klanten.

De diepgaande transformaties van het energielandschap hebben er ons toe gebracht onze bedrijfsstrategie te herbekijken. De ‘veiligheidscultuur’ die onmisbaar is voor onze activiteiten moet ook evolueren in lijn met een energiesysteem dat steeds complexer wordt. Sibelga bereidt zich hierop vandaag reeds voor!

Zo hebben wij burgers, onze belanghebbenden en onze medewerkers betrokken bij een herbepaling van onze visie: naast het beheer van het distributienet, wil Sibelga de toegang tot een duurzamere en properdere energie voor alle Brusselaars vergemakkelijken, zonder enige discriminatie. We hebben ons ook gebogen over onze waarden en de attitudes die we moeten aannemen om onze ambities waar te maken.  Wij hebben onze maatschappelijke rol geherdefinieerd.

De toekomstige opportuniteiten en uitdagingen zijn duidelijk. Ons basismetier wordt niet in vraag gesteld. De toekomst van Sibelga zal een evolutie zijn eerder dan een revolutie. Maar hoe zou Sibelga haar ambities daadwerkelijk kunnen verwezenlijken zonder de nodige talenten? Om een engagerende en stimulerende omgeving te blijven bieden, willen wij nog meer investeren in diversiteit, professionele ontwikkeling en ontplooiing van iedereen. Dit engagement ligt ons na aan het hart: het zijn altijd onze teams die onze successen opbouwen.