02

Een betere coördinatie van de projecten

In 2019 werd de nieuwe ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de coördinatie van werven van kracht.  Deze ordonnantie vervangt die van 2008. Ze legt striktere voorwaarden op om de hinder van werkzaamheden op het dagelijks leven van de omwonenden en op de mobiliteit in zijn geheel terug te dringen.

Sibelga Rapport Annuel 2019 Een betere coördinatie van de projecten

‘Hypergecoördineerde’ werven

De Brusselse ordonnantie voert het principe van hypercoördinatie van werven in. Alvorens de Coördinatiecommissie Werven instemt met een nieuwe werf, gaat zij na of deze werf niet bovenop een ander bestaand of gepland project komt.  Doel? Extra hinder tegengaan.  De Commissie kan ook aan Sibelga of aan andere concessiehouders vragen investeringskalenders te wijzigen. Zo kan de Commissie eisen, wanneer een andere concessiehouder ook werken voorziet in een zone die valt onder het investeringsplan op vijf jaar van Sibelga, dat de werken tegelijkertijd worden uitgevoerd. Twee vliegen in één klap dus: we verminderen de frequentie van de werven én de hinder voor de omwonenden en handelaars.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Osiris 3.0

De nieuwe ordonnantie gaat gepaard met een belangrijke update van de applicatie Osiris. Dit softwarepakket centraliseert alle aanvragen en vergunningen van alle werven in Brussel.  Meer dan 250 Sibelga-medewerkers hebben een uitgebreide opleiding kunnen volgen bij het Gewest om de nieuwe functionaliteiten van het platform onder de knie te krijgen. Deze nieuwe versie zorgt onder meer voor een grotere transparantie tegenover het grote publiek.  Met een unieke identificatiecode kan elke betrokken persoon essentiële informatie van een werf terugvinden, zoals bijvoorbeeld de duur van de werken of het alternatieve mobiliteitsplan. In de toekomst is het Gewest zelfs van plan deze gegevens realtime met de navigatieapplicaties te delen.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Dialoog, de kerntaak van de bemiddelaar

Sibelga wil meer luisteren naar de burgers. Met de werf in de Hoogstraat begin 2019 konden we de functie van ‘werfbemiddelaar’ uittesten. Zijn rol is van kapitaal belang: hij zorgt ervoor dat  werven naar behoren verlopen.  Tijdens de duur van de werken treedt hij op als objectieve interface tussen de handelaars, de gebruikers, de omwonenden, de concessiehouders en de lokale besturen. Hij faciliteert de uitvoering omdat hij regelmatig ter plaatse is en omdat hij de wil heeft om permanent in dialoog te gaan met alle betrokken partijen. Andere werven worden nu op deze manier begeleid en dat wordt unaniem op prijs gesteld.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Start van de Ronde van Frankrijk in Brussel

Begin juli was Brussel een weekend lang het decor voor de start van de Ronde van Frankrijk. Een heuse uitdaging! Vanaf januari 2019 gingen voorbereidende vergaderingen van start met: Brussel Mobiliteit, de politiezones en de gemeenten, de Raad van de Netwerkbeheerders in Brussel (RNBB), dat zijn Vivaqua, de MIVB, Elia, Sibelga, Proximus en de andere netwerkoperatoren voor telefonie en internet, de studiebureaus die de mobiliteitsplannen moesten uitwerken, Brussels Major Events, de organisator van het evenement, en het Gewest. In totaal werden maar liefst 28 interventies uitgevoerd tijdens de twee etappes door Brussel.  13 interventies nam Sibelga voor haar rekening. Dankzij het voorbereidende werk konden de klanten blijven rekenen op een optimale service ondanks een parcours dat de toegang tot verschillende wijken van de hoofdstad beperkte.

Sibelga Rapport Annuel 2019