03

Lokale en gewestelijke openbare besturen

Sibelga zorgt voor nieuwe diensten volledig gericht op de Brusselse openbare besturen: digitale applicaties, aanduiding van bevoorrechte contactpersonen en samenwerking met derde ondernemingen.

Sibelga Rapport Annuel 2019 Lokale en gewestelijke openbare besturen

Bevoorrechte aanspreekpunten

In de loop van 2017 creëerde Sibelga twee functies: de functie van Account Manager voor de tertiaire segmenten en de ondernemingen en de functie van Key Account Manager voor het segment van de openbare besturen. Hun rol? Fungeren als bevoorrechte gesprekspartners van Sibelga om interacties te faciliteren tussen onze diensten en de verschillende spelers op de energiemarkt. Het zijn aanspreekpunten voor de volledige opvolging van dossiers die geen verband houden met werken.  Zij staan ook tot de beschikking van de klanten om hen te adviseren. Op die manier bouwt Sibelga een duurzame vertrouwensrelatie op met de B2B-klanten in het belang van alle partijen.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Onderhoud en renovatie

Sinds eind 2019 kunnen de lokale en gewestelijke openbare besturen voor het onderhoud van hun technische HVAC-installaties (verwarming, ventilatie en airconditioning) zich richten tot twee onderhoudsbedrijven.  Daarbij gaat een bijzondere aandacht naar de energie-efficiëntie.  Om deze bedrijven aan te duiden, organiseerde Sibelga een procedure voor een overheidsopdracht. Deze dienst vult het NRClick-aanbod mooi aan. Dat aanbod focust op domeinen zoals de renovatie van stookketels en de opvolging van het energetisch verbruik.

Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019

Aankoop van energie en de toepassing NRClick Move

Al jarenlang organiseert Sibelga een aankoopcentrale van energie voor de Brusselse openbare besturen. In de marge van deze dienst heeft Sibelga ook een webapplicatie ontwikkeld. NRClick Move Dankzij deze applicatie volgen de openbare beheerders van huurgebouwen de overdrachten van energiecontracten van meters in panden op. Deze functionaliteit is namelijk zeer nuttig bij de fases ‘overname’ en ‘overdracht’ van de meters op naam van openbare besturen wanneer panden niet verhuurd zijn. Met een paar klikken kunnen de personen belast met de overdracht van contracten en plaatsbeschrijvingen de ‘energieovernamedocumenten’ automatisch vooraf invullen. Zo hebben zij meteen zicht op het statuut van de verschillende aanvragen. Een meerwaarde die onze begunstigden kunnen smaken!

Sibelga Rapport Annuel 2019