Sibelga Rapport Annuel 2019 De energietransitie

De energietransitie makkelijker maken voor iedereen

Een toekomstvisie voor Brussel

De Brusselaars zijn klaar om zich in te zetten voor een koolstofarme samenleving. Sibelga draagt hier actief toe bij en zet haar schouders onder verschillende innovatieve en duurzame projecten, met name op het vlak van het collectief zelfverbruik, de warmte-krachtkoppeling of de groene mobiliteit. Hier volgen een aantal markante realisaties die het afgelopen jaar hebben getekend.

01De ontwikkeling van energiecommunity’s voor hernieuwbare energie ondersteunen

Sibelga adviseert de beheerders van energiecommunity's voor hernieuwbare energie op het vlak van de energietransitie.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 De ontwikkeling van energiecommunity’s voor hernieuwbare energie ondersteunen
  • 6,938 ton CO2

    dat minder uitgestoten werd dankzij het programma voor de installatie van warmte-krachteenheden

02Een duurzaam energiebeheer

De programma’s SolarClick en NRClick streven ernaar om van Brussel een duurzamere stad te maken, met name door het aandeel van de hernieuwbare energie te vergroten en door de energie-efficiëntie te verbeteren.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 De ontwikkeling van energiecommunity’s voor hernieuwbare energie ondersteunen

03Sibelga, een milieubewuste onderneming

Met enthousiasme testen de Sibelga-ploegen nieuwe innoverende oplossingen intern alvorens zij deze aan klanten en partners aanbieden.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 De ontwikkeling van energiecommunity’s voor hernieuwbare energie ondersteunen