03

Sibelga, een milieubewuste onderneming

Sibelga wil met al haar stakeholders de klimaatuitdaging aangaan.  Met enthousiasme testen haar ploegen nieuwe innoverende oplossingen intern alvorens zij deze aan klanten en partners aanbieden.

Sibelga Rapport Annuel 2019 Sibelga, een milieubewuste onderneming

Ecodynamisch sinds tien jaar

In 2009 behaalde Sibelga het label van ‘Ecodynamische onderneming’ van Leefmilieu Brussel. Sindsdien blijft zij in het koppeloton van de Brusselse organisaties die zich het meest inzetten voor de vermindering van de ecologische voetafdruk. Onze drie sterren werden in 2019 bevestigd (voor een periode van drie jaar), met name om onze acties voor een duurzame mobiliteit te belonen. Verschillende recente initiatieven konden de jury ook bekoren: de geleidelijke vervanging van dienstvoertuigen door propere modellen, de criteria die wij aan de nieuwe beheerder van ons bedrijfsrestaurant oplegden, een automatisch stopsysteem in de sanitaire voorzieningen om waterverspilling te vermijden, enz.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Sibelga gaat voor een groene voertuigenvloot

Sibelga heeft een grootschalig programma opgestart waarmee ze haar voertuigenvloot van 373 utilitaire voertuigen wil vergroenen. In 2021 zal de helft van deze voertuigen rijden op elektriciteit of aardgas (CNG).  De doelstelling? 100% bereiken in 2028. Om hierin te slagen plaatst Sibelga op haar site geleidelijk aan elektrische laadpalen en slow fill CNG-pompen om de uitrustingen van verschillende leveranciers te testen. De onderneming experimenteert ook met een slim beheersysteem voor het opladen. Doel? De openbare besturen helpen op het vlak van duurzame mobiliteit dankzij het MobiClick-programma dat in december 2019 het daglicht zag. Dit programma is erop gericht een aankoopcentrale in te voeren voor groene voertuigen en geschikte oplaadoplossingen voor privédomeinen.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Een innoverend technologisch partnership

In een nabije toekomst zal Brussel nood hebben aan een groot aantal elektrische laadpalen. Waar plaatsen we dan die laadpalen om de openbare ruimte niet te overbelasten, is de vraag die zich evenwel stelt.  Een prototype met ‘plugger’ op de openbareverlichtingspalen werd in 2019 op initiatief van Sibelga ontwikkeld. Deze oplossing biedt duidelijke voordelen: lagere kost voor de openbare besturen en de burgers, minder versperring van de trottoirs. Het prototype zal in 2020 bij Sibelga worden getest.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Sibelga, initiatiefnemer van de 303030 City Climate Challenge

De CO2-uitstoot met 30 % verlagen tegen 2030 dankzij 30 gezamenlijke projecten, dat is de uitdaging die de Brusselse ondernemingen die deelnemen aan het project 303030 City Climate Challenge aangaan.  Dit project vaart onder de BECI-vlag. Sibelga maakt deel uit van het tiental initiatiefnemers van dit project. Het is de bedoeling om bij te dragen tot de decarbonisatie van de economie voor een betere levenskwaliteit voor diegenen die in de hoofdstad leven en/of werken.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Behoud van de fauna en de flora

Sibelga en Brussel Leefmilieu werken sinds 2019 samen om de fauna en de flora te beschermen. Dit partnership past in het kader van het ‘zwarte netwerk’, een zone van het Brussels grondgebied dat in het duister gehuld blijft om de biodiversiteit te bevorderen.  De samenwerking zal zich voortzetten rond andere thema’s, zoals de verlichting van parken en tuinen. Zo heeft Sibelga o.a. twee kleine verlichtingsinstallaties: in het Zoniënwoud verwijderd.

Sibelga Rapport Annuel 2019