01

Performantere diensten dankzij de digitale transitie

Als beheerder van de energiedistributienetten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werkt Sibelga nieuwe applicaties uit die ertoe bijdragen dat zij nog performantere diensten kan aanbieden.

Sibelga Rapport Annuel 2019 Performantere diensten dankzij de digitale transitie

De slimme meters doen hun intrede in de stad

Begin januari 2019 lanceerde Sibelga haar proefproject Smart meteen na een ordonnantie van het Brussels parlement die de installatiemodaliteiten van de slimme elektriciteitsmeters vastlegde. In totaal werden er 14 228 nieuwe meters van dit type geïnstalleerd. Uit deze ervaring hebben wij veel geleerd: de reële kostprijs en de tijd nodig voor een installatie, de optimalisatie van het organisatorisch proces, een betere communicatie met de klanten en zeer precieze behoeften op het vlak van opleiding en documentatie. Sibelga is nu klaar voor een grootschalige plaatsing.

Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019

Het beheer van de netten in een digitaal tijdperk

Meer dan vier jaar al gebruiken de Sibelga-technici elke dag geconnecteerde tablets. Zo krijgen ze toegang tot de informatie die ze nodig hebben op het terrein om efficiënter aan de verwachtingen van de klanten te kunnen voldoen.  Denk maar aan het takenbeheer en de installaties die ze moeten aanpakken. In 2019 ontwikkelde Sibelga een nieuwe applicatie om het oude softwarepakket dat de technici tot dan toe gebruikten op het terrein, te vervangen. De MiMOSA-tool kwam intern tot stand en verzorgt de transitie tussen het oude en het nieuwe softwarepakket. De organisatie van de interventies gebeurt op die manier niet alleen vlotter, maar is ook transparanter voor onze klanten.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Een app voor de opvolging van je dagelijks verbruik

Sibelga heeft altijd een belangrijke sociale rol gespeeld. Wij werken immers nauw samen met de OCMW’s om flexibele oplossingen uit te werken voor de klanten die het moeilijk hebben om hun facturen regelmatig te betalen. De beschermde klanten genieten overigens een versterkte bescherming sinds de ordonnantie van 2018 die voor hen de systematische plaatsing van vermogensbegrenzers heeft afgeschaft.  Naar aanleiding van deze ordonnantie is het aantal beschermde klanten trouwens toegenomen. In 2019 heeft Sibelga ervoor gekozen om deze opdracht kracht bij te zetten door een applicatie te ontwerpen die in 2020 met de OCMW’s bij een aantal klanten in kwetsbare situatie zal worden uitgetest. Doel? De gegevens van de slimme meters benutten opdat de klanten hun verbruik proactief kunnen visualiseren en hun energiebudget op een optimale manier kunnen beheren.

Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019 Steeds slimmere stadsverlichting

Steeds slimmere stadsverlichting

Het project ‘Intelligent Street Lighting’ (ISL) van Sibelga heeft de belangstelling van verschillende steden in Europa en de Verenigde Staten gewekt. Doel? De verlichtingstoestellen controleren vanaf een centrale server. Zo kunnen de beheerders bijvoorbeeld de lichtintensiteit wijzigen voor een bepaald tijdslot of realtime de minste dysfunctie opsporen. De positieve impact op de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers is meteen voelbaar. Een kwart van het park van verlichtingstoestellen van Sibelga, zo’n 20 000 lichtpunten, zou tegen 2023-2024 vanop afstand moeten worden gecontroleerd. Het project dat in februari 2019 werd gelanceerd, is origineel omwille van zijn omvang.  Maar ook door de wil om een open oplossing te kapitaliseren die steunt op internationale protocollen om ervoor te zorgen dat het project blijft bestaan zonder afhankelijk te zijn van één leverancier.

Verlichting van de voetgangerszone

De werken aan de voetgangerszone in het stadscentrum van Brussel werden in 2019 voortgezet.  Dit betreft ook de installatie van de multifunctionele zuilen voor de verlichting. Sommige zuilen zijn uitgerust met 4G-modules geïnstalleerd in samenwerking met Proximus.  Dit is een eerste aanzet tot de Smart city, de geconnecteerde stad van morgen.

Sibelga Rapport Annuel 2019