02

Het werk verandert volop

Door de New Ways Of Working (NWOW) krijgen we een andere kijk op werk. De ontwikkeling van technologische tools bevordert  deze transitie naar nieuwe gedecentraliseerde werkmethodes die personeelsleden helpen zich beter te ontplooien.

Sibelga Rapport Annuel 2019 Het werk verandert volop

Telewerk, een afdoende test

Eind 2018 lanceerde Sibelga een proefproject om het telewerken bij een panel van zo’n honderd medewerkers uit te testen. Een heus succes! Telewerk wordt nu aan alle medewerkers aangeboden als hun functie dat toelaat. Met tools zoals Skype Entreprise en MiCollab kunnen medewerkers van thuis uit deelnemen aan vergaderingen en telefonische oproepen beheren. Wat is het resultaat? Een grotere autonomie en meer flexibiliteit, minder stress door mobiliteitszorgen en een beter evenwicht tussen privéleven en werk.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Een platform met online-opleidingen

De continue opleiding en het uitwisselen van ervaring zijn van kapitaal belang in een omgeving die in volle transformatie is. Het Learn4U-platform werd in februari 2019 gelanceerd en biedt een onlinecatalogus met opleidingen aan. Zo kan elke medewerker zijn kennis uitbreiden op zijn eigen tempo, om het even wanneer en met om het even welke support (laptop, tablet, smartphone). Learn4U biedt informatica- en bureauticaopleidingen aan of opleidingen over kwaltiteitsbeheer bij Sibelga. Op die manier volgden meer dan 600 medewerkers een online-opleiding.

Sibelga Rapport Annuel 2019