Sibelga Rapport Annuel 2019

Sibelga, motor van de energietransitie
voor Brussel

Edito

Alvorens we terugblikken op 2019, moeten we toch eerst even stilstaan bij de Covid-19-crisis. Sibelga zette zich ten volle in om op een proactieve manier de distributie van elektriciteit en aardgas te waarborgen en tevens te waken over de veiligheid en de gezondheid van iedereen. Zo kon iedere Brusselaar verder toegang krijgen tot een goed dat meer dan ooit essentieel is: ENERGIE!

Lees meer
Sibelga Rapport Annuel 2018

Thema's 2019