01

De ontwikkeling van energiecommunity’s voor hernieuwbare energie ondersteunen

Sibelga Rapport Annuel 2019 De ontwikkeling van energiecommunity’s voor hernieuwbare energie ondersteunen

De decentralisatie is één van de essentiële dimensies in de energietransitie. Sibelga werkt aan de ontwikkeling van de nodige competenties om de beheerders van de community’s voor hernieuwbare energie te adviseren.

Sibelga Rapport Annuel 2019 Leerlingen en inwoners verenigd rond groene stroom

Leerlingen en inwoners verenigd rond groene stroom

Eind 2019, lanceerde Sibelga, in samenwerking met de start-up Sun for Schools en de vzw APERe, twee proefprojecten van collectief eigen verbruik in Brussel.  Het gaat meer bepaald om de Sint-Augustinusschool  (Vorst) en de school Nos Bambins (Ganshoren), die fotovoltaïsche panelen installeerden op hun daken. Hoe werkt collectief zelfverbruik? Het principe is heel eenvoudig: het overschot aan geproduceerde elektriciteit dankzij de fotovoltaïsche panelen op de daken van de scholen wordt met de buren gedeeld. Producenten en verbruikers vormen op die manier een energiecommunity die de gewestelijke klimaatdoelstellingen helpt realiseren. De klanten worden aangemoedigd om de lokaal geproduceerde energie die de school niet benut, prioritair te verbruiken.  Bovendien zorgt dit principe voor een versterking van de sociale banden en de solidariteit in de betrokken wijken. Kortom de toekomst van het collectief zelfverbruik ziet er veelbelovend uit!