03

Veiligheid: nul fluïdumongevallen, dat is mogelijk!

Geen toegevingen doen op het vlak van veiligheid is het enige wat loont. In 2019 heeft de directie van Sibelga herhaald dat de veiligheid haar absolute prioriteit was, met als doelstelling een drastische daling van het aantal ongevallen met fluïda. Ambitieus? Ja, maar realistisch als we ons daarvoor de middelen geven. Het bewijs: terwijl er 73 fluïdumincidenten bij Sibelga waren de voorbije tien jaar, viel dit cijfer terug tot 0 in 2019.

Sibelga Rapport Annuel 2019 Veiligheid: nul fluïdumongevallen, dat is mogelijk!

Sibelga en Elia: een gezamenlijk engagement

Op 20 september hebben Sibelga en Elia een gemeenschappelijke workshop georganiseerd rond het thema veiligheid op de werven.  Elkeen heeft zijn eigen veiligheidsprocedures uit de doeken kunnen doen en goede praktijken kunnen delen. De deelnemers konden niet alleen deelnemen aan debatten, ze konden ook de nationale dispatching van Elia bezoeken.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Veilige werven voor de technici en het grote publiek

Veiligheid op de werven is een absolute prioriteit voor Sibelga. Niks wordt aan het toeval overgelaten: voor, tijdens en na de werken. Bovenal, begint de veiligheid van de medewerkers bij continue opleidingen, maar zij ligt ook bij preventie-instructies die het resultaat zijn van uitgebreide risicoanalyses. Tijdens de werken worden de risicozones bebakend en regelmatig en uitvoerig gecontroleerd om voorbijgangers te behoeden voor eventueel gevaar. Tot slot is de kwaliteit van het geleverde werk de beste garantie na de werken. Laswerken en aftakkingen die zorgvuldig worden uitgevoerd of de verplichting om attesten van technische controles van installaties te verstrekken zijn zoveel garanties die vooral tot doel hebben onze klanten te beschermen.

Sibelga Rapport Annuel 2019