02

De klantenervaring dag na dag

Sibelga neemt tal van initiatieven om de klantenervaring te verbeteren: een snellere en transparantere communicatie, specifieke diensten voor de residentiële en professionele klanten, enquêtes om de kwaliteit van de prestaties te evalueren. De resultaten van deze tevredenheidsenquêtes tonen aan dat onze inspanningen de goede richting uitgaan.

Sibelga Rapport Annuel 2019 De klantenervaring dag na dag

Een kalender met laagspanningsonderbrekingen

Sibelga informeert haar klanten over de geplande onderbrekingen, zowel de hoog- als de laagspanningsonderbrekingen. In de kalender voeren de verschillende diensten de voorziene onderbrekingen en de geschatte duur ervan in. Deze voorlopige kalender wordt realtime geüpdatet en is consulteerbaar op onze website.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Welkom bij Sibelga

Een nieuwe klant die in Brussel komt wonen, krijgt van Sibelga een Welcome pack met technische informatie over zijn gas- en elektriciteitsinstallatie. In dat pack vindt hij ook een lijst met nuttige telefoonnummers en websites waarop hij antwoorden terugvindt op vragen die hij zich eventueel stelt. Het verzendingsproces van dit welkomstpack is voortaan geautomatiseerd met wekelijkse verzendingen: de nieuwe klanten zijn er dus zeker van dat ze de nodige informatie snel krijgen.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Aspraken bevestigd via sms

Sinds 2019 krijgt elke klant voor eenvoudige aanvragen van werken een mail of een sms met het verzoek een afspraak te maken op het portaal. De dag voor de interventie krijgt hij een sms met de bevestiging van een tijdsruimte waarbinnen de technicus zich zal aanbieden. De dag zelf ongeveer 30 minuten voor zijn aankomst licht de technicus de klant in via sms.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Brussel stapt over op rijk gas

In België worden momenteel twee soorten gas verdeeld: arm gas (L-gas) en rijk gas (H-gas). Het verschil tussen beide gastypes schuilt in het calorisch vermogen ervan: de energetische waarde van arm gas is ongeveer 11 % lager dan de energetische waarde van rijk gas.  Vanaf 2020 schakelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geleidelijk om naar rijk gas. Om deze omschakeling zo goed mogelijk voor te bereiden, heeft Sibelga tot taak de betrokken klanten te informeren. Doel: hen de kans bieden de compatibiliteit van hun gastoestellen met rijk gas te laten verifiëren op het moment van de verplichte periodieke controle van hun verwarmingsketel.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Een grotere tevredenheid

De continue verbetering van onze diensten en onze processen maken deel uit van onze bedrijfscultuur. Om beter in te spelen op de verwachtingen van de klanten, meet Sibelga regelmatig hun tevredenheid: via een vragenlijst die automatisch wordt verstuurd na de interventies of via een jaarlijkse enquête. De scores zijn bemoedigend. Ze wijzen erop dat de klanten de kwaliteit van de aangeboden diensten én de vriendelijkheid van het personeel, zowel van de technici als van de medewerkers van de Klantendienst, op prijs stellen. Dat geldt ook voor de coördinatiediensten zoals SolarClick.

Gemiddeld tevredenheidspercentage