02

Een duurzaam energiebeheer

Een van de strategische doelstellingen van Sibelga is  om van Brussel een duurzamere stad te maken, met name door het aandeel van de hernieuwbare energie te vergroten en door de energie-efficiëntie te verbeteren. Wij dragen hiertoe bij dankzij de programma’s SolarClick en NRClick.

Sibelga Rapport Annuel 2019 Een duurzaam energiebeheer
Sibelga Rapport Annuel 2019 Bijna één werf per week

Bijna één werf per week

Sinds de start van het gewestelijke SolarClick-programma in april 2018 kwamen 72 installaties met fotovoltaïsche panelen terecht op de daken van openbare gebouwen in het Brussels Gewest, hetzij ongeveer één werf per week. Van de 38 installaties die in de loop van 2019 werden gerealiseerd, is de meest indrukkende werf deze van de MIVB met de plaatsing van 2 748 fotovoltaïsche panelen op de daken van de tramstelplaats in Elsene. Ook de uitrusting van de Gemeentescholen 7 en 8 van het Terkamerenbos (Elsene) is het vermelden waard. Eind 2019 zijn de fotovoltaïsche panelen van het SolarClick-programma samen goed voor een vermogen van 6,5 Mwc.  Hiermee kan in het gemiddeld jaarverbruik van nagenoeg 2000 gezinnen worden voorzien.

Water en vuur

Het programma NRCLick, het broertje van SolarClick, richt zich op de energie-efficiëntie van lokale en gewestelijke openbare gebouwen. In 2019 hebben de Sibelga-teams 15 werven gerealiseerd in het kader van dit ambitieus programma. Ze hebben bijvoorbeeld de handen uit de mouwen gestoken om de volledige verwarmingsinstallatie van  het sportcentrum Sportcity in Sint-Pieters-Woluwe te vervangen. Twee jaar voorbereidingswerkzaamheden en een  krappe timing om ervoor te zorgen dat scholieren bij de aanvang van het schooljaar in september een duik konden nemen in het gemeentelijk zwembad. De moderniseringswerken van de belangrijke stookplaats van de kazerne van de Helihaven (Brussel-Stad) die aan de DBDMH van het Brussels Gewest toebehoort, werden deze keer niet in de zomer uitgevoerd, maar wel in het putje van de winter. Twee andere sites werden ook uitgerust met condensatieketels: de VUB in Jette en de UCL in Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze succesvolle projecten leidden tot aanzienlijke  energiebesparingen.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Het potentieel van de warmte-krachtkoppeling ten volle benutten

Een warmte-krachtkoppelingsinstallatie produceert tegelijkertijd elektriciteit en warmte op basis van eenzelfde brandstof, namelijk aardgas. Op die manier tekenen we een rendement op dat over het algemeen 20 % hoger is in vergelijking met een klassieke productie. De grote appartementsgebouwen die beschikken over een centrale stookinstallatie, verbruiken enorm veel warmte.  Zij bieden bijgevolg een interessant ontwikkelingspotentieel voor de warmte-krachtkoppeling. In 2019 heeft Sibelga vijf belangrijke contracten ondertekend met mede-eigenaars waardoor ongeveer 2 300 gezinnen die een woning huren hun energieverbruik in een nabije toekomst zien dalen. 2019 werd trouwens een recordjaar: de warmte-krachtkoppelingsinstallaties die Sibelga beheert, leverden 6 938 ton CO2-besparing op.

Sibelga Rapport Annuel 2019

Overheidsopdracht voor ledlampen voor de openbare verlichting

Sibelga beheert een net van 87 000 verlichtingstoestellen op het volledig Brussels grondgebied. Om dit net te onderhouden of te vernieuwen, koopt de onderneming sinds juni 2019 enkel ledlampen met een warm wit licht.  Deze aanpak vergde de gunning van een nieuwe overheidsopdracht.

Sibelga Rapport Annuel 2019