01

De infrastructuren moderniseren

Sibelga realiseert elk jaar belangrijke investeringen met het oog op een continue modernisering van de energiebevoorradingsinfrastructuren. Deze werven verlopen in nauwe samenwerking met alle concessiehouders om de levensduur te optimaliseren en de hinder voor de gemeenschap te beperken.

Sibelga Rapport Annuel 2019 De infrastructuren moderniseren

Hoogstraat: het belang van een goede communicatie

In februari heeft Sibelga een belangrijke werf opgestart in één van de meest populaire winkelstraten in de hoofdstad: de Hoogstraat. De werf omvatte initieel de aansluiting van twee klanten op het elektriciteitsnet. Sibelga maakte van de gelegenheid gebruik om slimme meters te plaatsen en om haar net van 5 000 naar 11 000 volt op te trekken. Dit is de nieuwe norm die in 2022 zal gelden. Dit project stuitte aanvankelijk op het wantrouwen van de handelaars. Maar de nodige maatregelen werden getroffen opdat de werf zo goed mogelijk verliep. Naast het klassieke huis-aan-huisbericht zorgde Sibelga voor een specifieke flyer en affiche in samenwerking met de Stad Brussel, en de vereniging van handelaars. Bovendien bezorgde Sibelga de gegevens van de werfbemiddelaar aan de handelaars zodat zij hem konden contacteren indien nodig. Resultaat: de werf werd afgerond binnen drie maanden en de handelaars stelden de naleving van de termijnen op prijs.

Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019

Vorst: water in het gas

Soms gebeurt het onwaarschijnlijke: dat was het geval op 26 april 2019 toen een doorboorde leiding van Vivaqua het gasnet van de Sint-Denijswijk onder water zette. Plots konden 350 mensen zich niet meer verwarmen, zich niet meer wassen en niet meer koken. Een twintigtal technici hebben aan één stuk doorgewerkt om het net te ontluchten en de klanten geleidelijk aan opnieuw te bevoorraden. Het was geen eenvoudige klus: tientallen werkputten moesten worden gegraven, camera’s en zelf een vrachtwagen met een pomp die Fluvius ter beschikking stelde, moesten worden ingezet. Sibelga heeft douches geïnstalleerd en warme maaltijden aangeboden aan de omwonenden die door het incident werden getroffen. Na één week van intens werken was de situatie volledig hersteld, waarvoor wij felicitaties van de gemeentelijke overheden ontvingen.

Sibelga Rapport Annuel 2019
Sibelga Rapport Annuel 2019 Een boring van 100 meter diep onder een straat in Sint-Gillis

Een boring van 100 meter diep onder een straat in Sint-Gillis

Een grootscheepse werf hielden onze ploegen heel de zomer bezig in de Berckmansstraat, een drukbezochte verkeersader in Sint-Gillis, tussen de Hallepoort en de Louizalaan. Doel: een oude stalen middendrukleiding uit 1965 vervangen door een nieuwe leiding van 500 millimeter diameter. De werken verliepen in zes fasen.  Wij moesten de weg  achtereenvolgens afsluiten en een beveiligd parcours voor de zwakke weggebruikers uitstippelen.  Van zodra de sleuven waren gedicht, voerden de technici van de dienst Kathodische bescherming een indrukwekkende verticale boring van 100 meter diep uit. De operatie bestond erin anodes te plaatsen om de leiding te beschermen tegen corrosie en om haar leversduur te verlengen.

Leopold II-tunnel: een ‘hypergecoördineerde’ werf

In mei 2018 werd de grootschalige werf voor de renovatie van de Leopold II-tunnel opgestart. De werken zullen tot in 2021 duren. De werken moeten deze Brusselse reus van meer dan 2 kilometer lang die elke dag meer dan 80 000 voertuigen slikt, moderner en veiliger maken. Deze werf situeert zich in een hypercoördinatiezone en omvat onder meer het aanleggen van 17 nooduitgangen. Sommige van deze nooduitgangen kruisen gasleidingen en elektriciteitskabels. Daarom moest Sibelga deze leidingen verplaatsen, zonder de krappe timing uit het oog te verliezen. De operaties werden gecoördineerd met andere spelers, met name Proximus. Dat bedrijf moest ook bepaalde lijnen verplaatsen. De uitdaging werd aangegaan! Nog een beetje geduld: de automobilisten rijden weldra door een volledig gerenoveerde tunnel.

Sibelga Rapport Annuel 2019