Sibelga Rapport Annuel 2019 Ons team

Jezelf elke dag overstijgen

Geëngageerde medewerkers

Dankzij enthousiaste teams met uiteenlopende profielen beschikt Sibelga over de nodige resources om haar opdrachten voor de verbetering van de levenskwaliteit van de Brusselse burgers in goede banen te leiden. Sibelga zorgt intern voor een structuur die de samenwerking, de innovatie en de continue opleiding stimuleert.

01Talenten promoten

Om alsmaar performantere diensten aan te bieden aan onze klanten, moeten we kunnen rekenen op gediversifieerde teams die elkaar bestuiven door ervaringen uit te wisselen.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 Talenten promoten
  • 603 medewerkers

    hebben een online-opleiding gevolgd op het leerplatform Learn4U

02Het werk verandert volop

E-learning, werken vanop afstand, applicaties gericht op samenwerking: aan tools om kwalitatief werk te leveren gekoppeld aan een verrijkende werkomgeving, is er geen gebrek.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 Talenten promoten

03Een werkomgeving waar je jezelf ontplooit

Sibelga biedt werkomstandigheden aan die de samenwerking stimuleren in een kader waar de veiligheid boven iedere andere overweging verheven is.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 Talenten promoten
  • 300 geredde levens

    dankzij de bloeddonaties van de medewerkers

04Een solidaire en geëngageerde onderneming

Veel Sibelga-medewerkers zijn zeer vrijgevig. Ze tonen op die manier aan dat hun rol om aan de Brusselse burgers een betere levenskwaliteit te bezorgen ook steunt op een enorm elan van solidariteit.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2019 Talenten promoten